Ostatnio dodane

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109
Kontakt

Zespół Szkół Publicznych w Stołpiu

Nowosiółki Kolonia 54
22-100 Chełm
woj. lubelskie
tel. 82-569 72 25
e-mail: stolpie@poczta.onet.pl

 

PostHeaderIcon Historia szkoły

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ NASZEJ SZKOŁY

 

Historia szkoły sięga roku 1905, kiedy to w Stołpiu w okresie największego nasilenia akcji rusyfikacyjnej na chełmszczyźnie założone zostały szkoły rosyjskie.

Po roku 1918, na początku tworzenia się państwowości polskiej szkoła mieści się w budynku wybudowanym za caratu. Mieściła się tam jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła realizowała program trzech klas. Kierowniczką była pani Maria Hebdowska.

Od roku szkolnego 1921/1922 szkoła podlegała ciągłej reorganizacji, aby w roku szkolnym 1932/1933 osiągnąć 6-letni poziom nauczania. Lekcje odbywały się w budynku szkolnym i w wynajętych, u Marii Ulrych, salach. W okresie II wojny światowej szkołą kierowała Stanisława Dziedzic.

Oddzielnie uczyły się dzieci polskie, niemieckie i ukraińskie.

Po wojnie kierownictwo szkołą powierzono również S. Dziedzic.

W roku szkolnym 1950/1951 szkoła w Stołpiu stała się pełną szkołą zbiorczą, do której uczęszczało 131 uczniów.

W szkole działały następujące organizacje: ZMP, Drużyna Harcerska, Samorząd Uczniowski i koło sportowe. W kwietniu 1958 r. powstał Komitet Budowy Szkoły w Stołpiu, w skład którego weszli: Józef Czarnecki, Antoni Kostrzanowski, Jan Zaborek, Kazimierz Goławski, Józef Nowosad, Czesław Weremkowicz, Witold Misiewicz, Józef Krakowiak, Stanisław Kociuba, Władysław Juziuk, Bolesław Łatwiński, Bolesław Zduńczuk, Józef Kozietczuk, Stanisława Dziedzic. W okresie wakacji w 1958 roku Inspektorat Szkolny w Chełmie zatwierdził budowę szkoły w Stołpiu, której finansowaniem zajął się Zarząd Inwestycji Szkolnych przy Wydziale Oświaty Prezydium WRN w Lublinie. Projekt został wykupiony i 2 sierpnia 1958 roku zaczęto zwozić na teren budowy pierwsze materiały.

8 października 1958 roku wmurowano akt erekcyjny w narożną ścianę wschód-południe. Odbiór nowej szkoły nastąpił 30 grudnia 1959 roku. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i rodziców. Od tego czasu szkoła tętni życiem. W tamtym czasie w szkole działają następujące organizacje: Drużyna Harcerska, Zuchowa, SKO, PCK, Koło Taneczne, Koło Biologiczne, Ognisko Przedszkolne. Jak donosiła ówczesna prasa (Sztandar Ludu z dn. 6.III.l962 r.): "Szkołę Podstawową w Stołpiu można bez przesady zaliczyć do najbardziej ukwieconych na Lubelszczyźnie". W roku szkolnym 1971/72 nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Na zasłużoną emeryturę odeszła Stanisława Dziedzic, a na jej miejsce została mianowana Alicja Michalska. W trakcie trwania kadencji A. Michalskiej miała miejsce w roku 1987 rozbudowa piętra budynku szkolnego. Szkoła powiększyła się o 3 sale lekcyjne, gabinet dyrektora, pomieszczenie na bibliotekę i mieszkanie dla dyrektora szkoły.

W roku 1991 stanowisko dyrektora szkoły objęła Danuta Sadkowska. W 2002 roku powołano Zespół Szkół w Stołpiu, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne. W kwietniu tego samego roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Autorem projektu jest architekt Wiesław Borek.

Obiekt posiada salę gimnastyczną o powierzchni 277 m 2, ponadto sale do tenisa stołowego i gimnastyki korekcyjnej (216 m 2) oraz pełne zaplecze sanitarne i techniczne.

W chwili obecnej w Zespole Szkół w Stołpiu uczy się 220 uczniów w 11 oddziałach. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli jeden pracownik administracji oraz 6 pracowników obsługi.

Od roku 2004 szkoła posiada nowoczesną  pracownię komputerową z szybkim dostępem do Internetu.

 

Opracowała E. Tywoniuk